μηχανή αιμοδυναμικής ανακύκλωσης διαλόγων


[με δυνατότητα εναλλαγής υποτίτλων]

 γιατί ακόμα και οι κόκκοι σκόνης ζηλεύουν τις μαγουλάδες.